N 61° 26.558', E 25° 5.748' Padasjoki

Torittu

Koordinaatit
N 61° 26.926', E 25° 5.871'

Toritun Kyläkirja on valmistunut

Kirjassa on yli 400 sivua Toritun historiaa ja kylän tapahtumia esihistorialliselta ajalta aina tähän päivään saakka. Esihistoriallisen osuuden 1800-luvun lopulle on kirjoittanut Minna Perälä ja tuoreimman osuuden 1800-luvun lopulta nykypäivään Pekka Pastila.

Pekka Pastila kertoi, että kyläkirjan tekeminen on ollut pienen kylän iso ponnistus. Siinä ovat olleet mukana monet kyläläiset tietojen antajina ja tapahtumien kertojina. Myös valokuvia on saatu kiitettävästi.

Pastilan mukaan kyläkirja on kunnianosoitus entisajan ihmisille, heidän ahkeruudelleen ja työlleen. Se on tervettä ylpeyttä omasta kotikylästä, sen elämästä, taloista ja tapahtumista. Se on kirja, jonka avulla torittulaiset voivat myöhemmin kertoa jälkipolville, millaista elämä oli ennen.

Kirja on rajattu koskemaan Toritun koulupiiriä. Kirja on kuin Suomi pienoiskoossa, jossa valtakunnan tapahtumia seurataan Toritun näkövinkkelistä. Aina torittulaiset eivät ole olleet tapahtumien keskipisteessä, mutta mukana kuitenkin.

Kirjan sivuilta on luettavissa, että torittulaiset ovat touhun väkeä. Kylää on rakennettu yksissä tuumin ja talkootunteja tehty paljon. Viimeisin ponnistus on ollut Sepänmuseon kunnostus.

Padasjoella on juhlavuosi, sillä vuodelta 1442 on olemassa asiakirja, jossa Padasjoki ensimmäisen kerran mainitaan. Tuo asiakirja koskee Lummeneen metsää ja kalavettä eli siis Torittua. Kyläkirjan ilmestymistä voidaankin pitää torittulaisten osuutena juhlavuoden tapahtumista.

Kyläkirjan julkaisutilaisuus pidetään Toritun Sepänmäellä perjantaina 15. päivänä kesäkuuta 2012 klo 18.